LH6 BERTSOLARITZA

LH6 BERTSOLARITZA

Lehen lauhileko honetan, Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek “bertsolaritzari” buruzko hainbat alderdi ikasi ditugu, eta, aldi berean, euskara praktikatu dugu eta gure ikaskideekin batera gozatu dugu. Esperientzia oso interesgarria eta positiboa izan da, eta Peiori bere denbora eta dedikazioa eskertzen dizkiogu.


During this first term, the 6th Grade Primary pupils have learned different aspects about the “Bertsolaritza” while we have practiced Basque and enjoyed ourselves together with our classmates. It has been a very interesting and positive experience, and we thank Peio for his time and dedication.


Durante este primer cuatrimestre, el alumnado de 6º de Primaria hemos aprendido diferentes aspectos acerca de la “Bertsolaritza” a la vez que hemos practicado el euskera y disfrutado junto con nuestr@s compañer@s. Ha sido una experiencia muy interesante y positiva, y agradecemos a Peio su tiempo y dedicación.


LH6 A


LH6 B