LEHEN HEZKUNTZA ELEBIDUNA

LEHEN HEZKUNTZA ELEBIDUNA


? Horrelakoak dira eskola-egunak La Sallen!!

Hainbat une ditugu…? Asmatzeko? Esperimentatzeko? Elkarbanatzeko


Baita alderdi emozionalean, pertsonalean eta sozialen ? hazteko uneak ere.


Horixe da gure Ikaskuntza Testuinguru Berria!!#ItbLaSale #LaSalleGara #HarantzagoBegira #hezkuntza? Así es el día escolar en La Salle!!

Tenemos varios momentos…? Para adivinar? Para experimentar? Para compartir

También momentos de crecer en el partido emocional, personal y social?.

¡¡Ese es nuestro Nuevo Contexto de Aprendizaje!!#ItbLaSale #LaSalleGara #HarantzagoBegira #hezkuntza