Mintegiak: era desberdinean ikasten

Mintegiak: era desberdinean ikasten


ITBri esker, matematikako mintegiak askoz dibertigarriagoak dira. Kontzeptuak modu manipulatzaiean ikasten ditugu, materialekin jolastz dena errazagoa da. Ez dago geometria lantzeko modu hoberik irudiekin ikusiz, ukituz eta esperimentatuz baino. Cuisinairen erregeletei esker zenbakien deskonposizioa hobeto ulertu dugu; lehenik, konposizio desberdinak egin ditugu erregletak erabiliz, eta ondoren, emaitzak paper batean idatzi egin ditugu.


Gracias al NCA, los seminarios de matemáticas son mucho más divertidos. Aprendemos los conceptos de forma manipulativa, jugando con los materiales hace que todo sea más sencillo. No hay mejor forma de trabajar la geometríca que viendo, tocando y experimentando con las figuras. Gracias a las regletas de Cuisinaire hemos entendido mejor la descomposición de números, primero hemos hecho distintas composiciones utilizando las regletas, y tras ello, hemos escrito los resultados en un papel.