Haur Hezkuntza

Gure txikiei lehen pausoak ematen laguntzen diegu eta haien beharrak eta aukerak kontuan izaten ditugu.

0-6 urte bitarteko epea oso garrantzitsua da pertsonaren garapenerako, urte horietan baitu iragazkortasun handiena.

  • Haien garapen orokorraren eta etorkizunekoaren oinarri diren zentzumenen eta mugimenaren garapena, koordinazioa eta trebetasun fisikoak lantzen ditugu.
  • Bizikidetzan sortzen diren erreakzio eta behar afektiboei eta besteekin harremanetan jartzeko beharrei erantzuten diegu.
  • Garapen kognitiboa estimulatzen dugu, bai neurologikoki (neuronen arteko konexioak) baita adimenarekin eta sormenarekin loturiko alderditik ere (hiztegia, datuak, jarrerak).
  • Haurrak oinarrizko prozedura akademikoekin harremanetan jartzen ditugu (irakurketa, idazketa, eraginkortasuna, ahozko adierazpena, informazioaren tratamendua, etab.), betiere garapen erritmo ezberdinak errespetatuz eta motibazioa emanez, beren helburuak iritsi ditzaten.

Hori guztia inguru berezi batena lantzen da, non elkarrekin jorratzen diren alderdi kolektiboa eta indibiduala, ludikoa eta formala, berezkoa eta zuzendua. Azken batean, etapa honetan helburua da ikasleek baliabide egokigarriak eta autonomia izan dezatela biziko duten ziklo berriari aurre egiteko eta nortasuna baloreetan hezteko.

Horretarako, IKASKUNTZA TESTUINGURU BERRIA sortu dugu (ITB): pedagogia berritzaile bat, ikasleen heziketa beren talentuen garapenaren bidez bilatzen duena, beraien etorkizuna eraikitzeko gai egiten dituena

TUTOREAK URTE 

 
ISABEL QUINTAS
mquintas@lasallesestao.eus

 
MAIDER MURUETA
mmurueta@lasallesestao.eus

TUTOREAK 3 URTE 

TALDEA 

MARTA TORO
mtoro@lasallesestao.es

 B TALDEA

NAIARA ARETXEDERRA
naretxederra@lasallesestao.es

TUTOREAK 4 URTE 

TALDEA 

ANE UNZUETA
aunzueta@lasallesestao.es

TALDEA 

MAITANE GARCÍA
mgarcia@lasallesestao.eus

 

TUTOREAK 5 URTE 

TALDEA 

MARIA ULIARTE
muliarte@lasallesestao.eus

TALDEA 

NATALIA MARTÍNEZ 
nmartinez@lasallesestao.eus

IRAKASLEAK

Ingelesa Teacher
NEREA CASTRILLO
ncastrillo@lasallesestao.eus