HH4B HARRERA

Haur Hezkuntzan garrantzitsua da egunaren, proiektu baten, astebeteko hasiera zaintzea.


Gure eskolan harrera egiten hasten da, gure ikasleak hartuz: ongietorria eman, haien animoarekiko interesa piztu eta poza transmititu.


Gure tradizioa goizeko gogoeta batekin hastea da.

Hizkuntza-gaitasunarekin lotutako edukiak lantzen laguntzen duten errutinak lantzen ditugu (ikaskideen izenak, letrak, asteko egunak).

Eta matematikarako gaitasunarekin (denborazko nozioak ezagutzea, hala nola asteguna, hilabetea, lehenago eta geroago, zenbakiak aitortzea, batuketa eta kenketa egiten hastea, zenbatzea).

Gainera, une honetan La Salle Programen zati bat egiten ari gara, gure ikaskuntza eta metodologia hobeto garatzeko. OPTIMIS, Creart, Mapping…

Alaitasunez eta musikaz beti hobeto ikasten da.